Teksten

MUM (Frieling)


MUM door Gijs Frieling

Tekeningen van Pedro Bakker

De ruïne van een verbrande West-Friese boerderij is het decor van de serie grote gekleurde tekeningen die Pedro Bakker in de voorzaal van W139 laat zien. Het is zijn ouderlijk huis. De herinneringen van de kunstenaar aan deze plaats zijn verbonden met een geschiedenis van moeder en zoon. We zien de boerderij en het interieur, de vloer bezaaid met puin en de Hollandse wolkenluchten door de verkoolde dakbalken, telkens vanuit een andere hoek en met steeds nieuwe scènes tussen dezelfde personages. Kleurpotlood, houtskool en aquarel worden gebruikt in een stijl die aan Pat Andrea en David Hockney en soms aan Rie Cramer doet denken. Het idee om de tekeningen als een serie scènes uit een verhaal te concipiëren en te presenteren is echter veel actueler en doet meer aan een film of een video-installatie denken. Juist dit narratieve aspect brengt de tentoonstelling in verband met de Doktor Faustus tentoonstelling die in de achterzaal wordt voorbereid. Ook daar wordt geprobeerd door middel van schilderkunst een literair gegeven te verbeelden.

Bakker maakte tot voor kort collageachtige schilderijen en tekeningen waarin beeld met tekst werd gecombineerd. Het is opvallend dat hij juist in de periode waarin hij de Artistic Research Master aan de UvA volgt, kiest om de teksten (bijna) geheel achterwege te laten en ook de montage van zijn beelden veel minder opzichtig in zijn werk toe te passen. Zou het zo kunnen zijn dat nu de reflectieve activiteiten voor Bakker een eigen plaats en tijd hebben gekregen, het beeld de vrijheid krijgt om voor zichzelf te spreken? Dat zou wel een hele positieve werking van artistic research zijn. Dat tegelijkertijd een nieuwe verhalende manier van schilderen wordt uitgeprobeerd is zo mogelijk nog spectaculairder.

Gedurende de voorbereiding van MUM, kwam Bakker in contact met het werk van de Amerikaan Henry Darger. Darger’s gigantische oeuvre van meterslange aquarellen die zijn mythische verhaal van de androgyne Vivian Girls illustreren, werd vlak na zijn dood ontdekt door de huisbaas van zijn appartement in Chicago. Naast de stilistische invloed van Darger die Bakker welbewust in zijn werk heeft toegelaten, houdt hij in het kader van zijn Mastertraject op dinsdag 23 maart in W139 een lezing over diens werk onder de titel “the magic of baby angels”.